Ξυλοφάγα ή ξυλοτρυτικά έντομα, η Απόλυτη Απειλή

Το σπίτι μας και το εξοχικό μας είναι τα ησυχαστήριά μας αλλά και οι χώροι που θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς.

Η προστασία των βασικών στοιχείων του σπιτιού είναι απαραίτητη. Στα βασικά στοιχεία, κατατάσσονται τα ξύλινα μέρη του σπιτιού, καθώς είναι αυτά που παίζουν στατικό-δομικό ρόλο, αλλά και λειτουργικά όπως είναι τα έπιπλα και τα διακοσμητικά.

Αυτά τα ξύλινα στοιχεία προσβάλλονται από τερμίτες και σαράκι. Είναι έντομα που έχουν στη διατροφή τους το ξύλο. Επίσης το σαράκι χρησιμοποιεί το ξύλο και για να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο μέσα σε αυτό. Ενώ οι τερμίτες σε αντίθεση με το σαράκι μπορούν να διαμένουν στο χώμα μακριά από τα ξύλινα μέρη. Παρ' όλα αυτά και οι τερμίτες και το σαράκι χρησιμοποιούν το ξύλο στο ενδιαίτημα τους.

Όταν αναφερόμαστε σε τερμίτες και σαράκι, αναφερόμαστε στις γενικές κατηγορίες αυτών των εντόμων, καθώς έπειτα από αναγνώριση κατηγοριοποιούνται σε υποκατηγορίες.

Το σαράκι μπορεί να δημιουργήσει στοές στα ξύλα μας, με αποτέλεσμα να γίνεται το ξύλο σαθρό και εύκολο να σπάσει. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, ειδικά εάν η προσβολή έχει γίνει σε δοκάρια ή κασώματα. Όταν η προσβολή προχωρήσει, οποιαδήποτε ξύλινη κατασκευή αποτελεί εν δυνάμει τροφή για το σαράκι.

Οι τερμίτες μπορούν να ξεκινήσουν από χαμηλά μέσα στο έδαφος, αλλού μπορούν να πάνε ψηλά, σε εξίσου ξύλινα μέρη του σπιτιού. Οι τερμίτες μπορούν να μεταφέρουν υγρασία σε μέρη του σπιτιού μέσω των στοών που δημιουργούν σε τοίχους, κασώματα, δοκάρια και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.

Προφυλάξτε τα ξύλα σας με μια απλή πρόληψη, και αν έχετε υποψίες, καλέστε μας για να σας βρούμε λύση.

Περιγραφή

Images

  Τα ξυλοφάγα έντομα προσβάλουν έπιπλα, αντικείμενα από ξύλο, ακόμα και ξύλινες κατασκευές κτιρίων, όπως οροφές, θεμέλια. Γενικά οτιδήποτε μπορεί είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Η καταπολέμηση πρέπει να είναι άμεση και ολοκληρωτική.

  Προσβάλλουν κατά προτίμηση το ξηρό ξύλο και η ύπαρξή τους επισημαίνεται από τις τρύπες εξόδου που ανοίγουν στην επιφάνεια, τη σκόνη που πέφτει ή από το κριτς-κριτς που προκαλούν οι κάμπιες και προνύμφες των εντόμων ενώ κατατρώνε το ξύλο. Η ζημία που προκαλούν είναι πολύ μεγάλη, γιατί ελαττώνουν τις μηχανικές ιδιότητες και όταν οι στοές γίνονται πολλές το ξύλο καταστρέφεται τελείως. Τα έντομα ζουν σε όρθια δένδρα, σε ξυλεία που υλοτομήθηκε πρόσφατα, σε επεξεργασμένα ξύλα, ακόμη και σε έτοιμα προϊόντα, όπως έπιπλα, παρκέ κ.λπ.

Images

Βιολογικός κύκλος

  Τα ξυλοφάγα έντομα οπός όλα τα έντομα κατά το βιολογικό κύκλο υφίστανται ’’μεταμορφώσεις’’. Οι μορφές είναι: ωό, προνύμφη, νύμφη και τέλειο έντομο. Η ολοκλήρωση της σειράς των μορφών σε ένα έντομο, αποτελεί τον βιολογικό κύκλο του εντόμου. Το σόμα του τελιού εντόμου διατηρείται σε τρία κύρια μερί: κεφαλή, θώρακα και κοιλία.

Περιγραφή ξυλοφάγων εντόμων

Images

  Στην κεφαλή υπάρχουν σύνθετοι και απλοι οφθαλμοί, ζεύγος κεραιών και τα στοματικά εξαρτήματα. Τα έντομα είναι προικισμένα με αξιοθαύμαστες ιδιότητες όπως: μεγάλη γονιμότητα, αυξημένη νοημοσύνη, μιμητισμό στο περιβάλλον, προνοητικότητα, συνεργατικότητα και ικανότητα να αναβαπτίζουν ανθεκτικότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, ακόμη και στα εντομοκτόνα. Τα κολεόπτερα και υμενόπτερα είναι τα έντομα που λαϊκά τα ονομάζουμε σαράκι ξύλου, σκουλήκι άσπρο ξύλου, ζωύφιο ξύλου ή σκόρο ξύλου.

Κατηγορίες

Το σαράκι τρέφεται με όλο το υλικό του ξύλου. Οι μικρές τρύπες ή και η εμφάνιση, σε συγκεκριμένα σημεία μιας λεπτής πούδρας, είναι η απόδειξη της ύπαρξής του. Οι προνύμφες που τρέφονται κάνουν και το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας στο ξύλο και όταν φτάσουν στο στάδιο των ενηλίκων, αναδύονται μέσα από στρογγυλές οπές εξόδου, που ενδέχεται να δημιουργηθούν με το μάσημα στο σομφό του ξύλου. Ενήλικα έντομα ορισμένων ειδών βγήκαν στην επιφάνεια μέσω οπών ακόμα και από γύψο, πλαστικό, ακόμα και μαλακά μέταλλα που θα μπορούσε να καλύψει το υποκείμενο ξύλο. Εμφανίζονται στην αρχή της ζωής τους με τη μορφή των αυγών στην συνέχεια γίνονται προνύμφες μετατρέπονται σε νύμφες και ολοκληρώνονται αργότερα σε τέλεια έντομα. Μέσα στο ξύλο, η προνύμφη του εντόμου ζει από 1 έως πολύ περισσότερα χρόνια. Το στάδιο αυτό είναι πιο καταστρεπτικό για το ξύλο γιατί το έντομο αρχίζει τη διάνοιξη οπών και στοών μέσα σ’ αυτό.
Οι συγκεκριμένοι είναι οι πιο διαδεδομένοι και καταστρεπτικοί. Ζουν μέσα στο έδαφος και ορύσσουν περάσματα μέχρι να προσεγγίσουν ξύλο ή υλικά με κυτταρίνη πάνω από το έδαφος. Η προσβολή δεν είναι φανερή εφόσον το ξύλο εμφανίζεται εξωτερικά ανέπαφο.
Τερμίτες υγρού ξύλου: Προσβάλουν ξύλο με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.Δεν κατασκευάζουν χωμάτινους αγωγούς και τα ανοίγματα τους προς το ξύλο φράσσονται με περιττωματικά υλικά(φαγωμένο ξύλο και ακαθαρσίες). Η καταστροφή που προκαλούν στο ξύλο πολλές φορές είναι μεγαλύτερη όταν σ΄αυτό υπάρχει προσβολή και από μύκητες που του προκαλούν σήψη.
Τερμίτες ξηρού ξύλου: Οι τερμίτες αυτού του είδους ζουν σε ξηρό και υγιές ξύλο. Η προσβολή εμφανίζεται με τη σωρό από μικρά σε μορφή περιττωμάτων και φτιάχνουν τις στοές τους μέσα στο ξύλο και όχι στο έδαφος.